Ben 10 – 2

Posted by Tomek on niedziela Mar 14, 2010 Under Uncategorized

Ben 10 - 2

Ô?żBen 10 Ô?? 2Ô?Ł to kolorowanka, w kt??rej wykorzystuj─?c r????ne narz─?dzia malarskie musimy pokolorowa─? posta─? kosmity o imieniu Ô?żUpgradeÔ?Ł. Do naszej dyspozycji opr??cz podstawowej palety kolor??w oddano narz─?dzia takie jak : wype??niacz, p─?dzel, gumka i pr??bnik. Za pomoc─? wype??niacza kolorujemy od razu ca??y fragment obrazka, p─?dzlem namalujemy dowolne kszta??ty w wybranym przez siebie kolorze. Gumka pomo??e nam w usuni─?ciu niedoci─?gni─?─? i b??─?d??w, natomiast pr??bnik u??atwi znalezienie koloru, kt??rego ju?? u??yli??my na obrazku.

Comments are closed.