Bus Coloring

Posted by Tomek on pi─ůtek Mar 26, 2010 Under Uncategorized

Malowanie autobusu

Ka??dy, kto chcia??by kiedy?? pomalowa─? na w??asny spos??b prawdziwy, angielski, pi─?trowy autobus, ma teraz do tego niesamowit─? okazj─?! Wykorzystuj─?c dost─?pne w kolorowance kolory mo??emy dowolnie pomalowa─? autobus, uwzgl─?dniaj─?c nawet jego detale, takie jak atrapa ch??odnicy czy felgi. Obydwa pi─?tra stanowi─? oddzielne elementy, wi─?c nic nie stoi na przeszkodzie, by autobus mia?? wi─?cej ni?? jeden kolor. Nie musimy si─? te?? ogranicza─? do typowych angielskich kolor??w, poniewa?? nic nie wymusza na nas stosowania konkretnych barw. Wystarczy wybra─? kolor z palety i klikn─?─? na element, by od razu zmieni─? jego kolor.

Comments are closed.