Shrek

Kolorowanka dla wszystkich fan??w sympatycznego ogra Shreka. Do pokolorowania mamy g????wnego bohatera bajki, czyli w??a??nie Shreka, a wykorzysta─? do tego mo??emy kolory umieszczone po lewej. Wystarczy klikn─?─? na kolor, a potem na cz─???─? Shreka, kt??r─? chcemy pokolorowa─?. Dodatkowo pomalowa─? mo??emy t??o. Oczywi??cie nic nie stoi na przeszkodzie, by pomalowa─? bohatera na dowolny kolor. Czy?? r????owy Shrek nie wygl─?da??by s??odko i du??o mniej gro??nie?

Zagraj

Ksi─???niczka Tiana i ??aba

Kolejny raz mamy okazj─? pokolorowa─? ksi─???niczk─?. Tym razem nie jest to jednak bezimienna ksi─???niczka. Zapewne ka??dy s??ysza?? o bajce Ô?żKsi─???niczka i ??abaÔ?Ł, w kt??rej ksi─???niczka Tiana zamienia si─? w ??ab─?. W kolorowance tej mamy okazj─? pomalowa─? ksi─???niczk─? jeszcze przed zamian─? za pomoc─? dost─?pnych kolor??w. By malowa─? wystarczy wybra─? kolor i klikn─?─? na wybrane miejsce. Po klikni─?ciu ca??y fragment przyjmie wybrany kolor. Nie musimy si─? ogranicza─? wygl─?dem znanym z bajki. Wszystko zale??y od naszej fantazji.

Zagraj

Kolorowanka nawi─?zuj─?ca do ??wi─?ta, kt??re obchodzone jest co roku niemal na ca??ym ??wiecie. ?╣wi─?to to wypada a dzie?? 8 marca i jest Dniem Kobiet. Na obrazku umieszczono ??wi─?tuj─?ce pingwiny, kt??re pokolorowa─? mo??emy dost─?pn─? pod obrazkiem palet─? kolor??w. Element??w do pomalowania jest ca??kiem sporo, dzi─?ki czemu zabawa jest d??u??sza. By malowa─? wystarczy wybra─? kolor i klikn─?─? na miejscu, kt??re chcemy pomalowa─?. Ca??y fragment zabarwi si─? od razu, co przyspiesza i u??atwia zabaw─?. Nic nie ogranicza kolor??w danych element??w, dzi─?ki czemu mo??emy da─? si─? ponie??─? fantazji.

Zagraj

Kolorowanka Renault Wind

Kolejna kolorowanka z serii motoryzacyjnej. Tym razem do naszej dyspozycji oddano Renault Wind, czyli zgrabny sportowy Hatchback. Za pomoc─? palety kolor??w zmieni─? mo??emy kolor karoserii i drobniejszych element??w, a nawet t??a. Dodatkowo wybra─? mo??emy specjalne naklejki, kt??re umieszczone s─? na masce i drzwiach kierowcy. Wystarczy wybra─? odpowiedni wz??r, a pojawi si─? on od razu na aucie. By malowa─? auto wystarczy wybra─? kolor i klika─? na kolejnych jego elementach.

Zagraj

Alicja w krainie czar??w : Czerwona Kr??lowa

Chyba ju?? ka??dy s??ysza??, o kolejna ekranizacji Alicji w krainie czar??w. Z tej te?? okazji mamy okazj─? pomalowa─? obrazek zwi─?zany z filmem. Do pokolorowania dostajemy jedn─? z bohaterek powie??ci, jak─? jest Czerwona Kr??lowa. Do malowania otrzymujemy bardzo bogat─? palet─? kolor??w przedstawion─? za pomoc─? kredek. By zmieni─? dost─?pne kolory wystarczy klikn─?─? na ikonk─? po prawej stronie, przedstawiaj─?c─? kolorowe k????ka. By malowa─? wystarczy wybra─? kolor i klika─? na fragmentach, kt??re chcemy pokolorowa─?. Po sko??czonej pracy obrazek mo??emy zapisa─? na dysku, b─?d?? wydrukowa─?.

Zagraj

Pi─?kna ksi─???niczka w lustrze

Kolorowanka przedstawiaj─?ca marzenia niejednej dziewczynki. Na obrazku widoczne jest odbicie lustrzane, kt??rym jest pi─?kna ksi─???niczka. Zapewne du??o dziewczynek chcia??oby, by by??o to ich odbicie lustrzane. Dzi─?ki tej kolorowance mo??na wyobrazi─? sobie, ??e tak jest i w dowolny spos??b pomalowa─? ksi─???niczk─? w odbiciu. Wykorzysta─? mo??emy kolory umieszczone po lewej stronie, a samo malowanie polega na klikaniu na cz─???ciach obrazka. Po klikni─?ciu kursorem, zamienionym w p─?dzel, fragment obrazka od razu zostaje pomalowany na wybrany kolor.

Zagraj

Malowanka: piknik

Kolorowanka dla wielu os??b nieod??─?cznie kojarz─?ca si─? z wiosn─? i latem. Na obrazku przedstawiony jest du??y piknik najprawdopodobniej na brzegu jeziora. Do pokolorowania ludzi jak i otoczenia wykorzysta─? mo??emy palet─? kolor??w umieszczon─? pod obrazkiem. Nic nie ogranicza naszych wybor??w, dzi─?ki czemu ca??y obrazek mo??e wygl─?da─? tak, jak to sobie wyobrazimy. Mo??emy u??y─? nawet najbardziej zaskakuj─?cych kolor??w. By malowa─? wystarczy wybra─? kolor i klikn─?─? na dowolny element otoczenia, a zmieni on sw??j kolor.

Zagraj

Kolorowanka : Phineas i Ferb

Kolorowanka nawi─?zuj─?ca do dosy─? dobrze znanej m??odym bajki, jak─? jest Ô?żPhineas and FerbÔ?Ł. Na obrazku znajdziemy ca??─? rodzink─? czyli Fineasza, Ferba oraz Fretk─?. Do pokolorowania ich s??u??y paleta kolor??w, kt??r─? znajdziemy w prawym g??rnym rogu. Wystarczy wybra─? kolor i klikn─?─? na elemencie obrazka, by od razu pokolorowa─? ca??y. Przyspiesza to malowanie i powoduje unikni─?cie problem??w z wychodzeniem poza linie. Nic nie ogranicza naszych wybor??w, dzi─?ki czemu obrazek pomalowa─? mo??emy na setki r????nych sposob??w.

Zagraj

Zmierzch : Ksi─???yc w nowiu

Kolorowanka dla wszystkich fan??w sagi Ô?żZmierzchÔ?Ł. Do pokolorowania dostajemy bohater??w drugiej cz─???ci sagi czyli Ô?żKsi─???yca w nowiuÔ?Ł. Do malowania dostajemy pe??n─? palet─? kolor??w i by j─? wykorzysta─? wystarczy wybra─? kolor i klikn─?─? na wybranym fragmencie obrazka. Jedno klikni─?cie zabarwia od razu ca??y fragment, co zdecydowanie u??atwia i przyspiesza malowanie. Palet─? mo??emy przesun─?─? w dowolne miejsce, dzi─?ki czemu nie przeszkadza ona w malowaniu. Oczywi??cie nic nie ogranicza naszej fantazji, dzi─?ki czemu mo??emy wybra─? dowolne kolory, zgodnie z nasz─? fantazj─?.

Zagraj

Potwory kontra obcy

Kolejna kolorowanka dla fan??w film??w rysunkowych. Tym razem do naszej dyspozycji oddano bohater??w filmu Ô?żPotwory kontra obcyÔ?Ł. Do malowania s??u??─? narz─?dzia takie jak wype??nienie, p─?dzel i gumka. Aby znale??─? kolor u??yty na obrazku mo??emy dodatkowo skorzysta─? z pr??bnika. Obrazek pokolorowa─? mo??emy ca??kowicie dowolnie. Ogranicza nas jedynie paleta kolor??w, kt??r─? mamy do dyspozycji w g??rnej cz─???ci kolorowanki. Dodatkowo ka??d─? zmian─? mo??emy cofn─?─?, co u??atwia malowanie i pozwala cofn─?─? pomy??kowo wybrane kolory.

Zagraj