Coloring Girl

Posted by Tomek on niedziela Kwi 4, 2010 Under Uncategorized

Malowanie dziewczynki

Kolorowanka ‚?ĺColoring Girl‚?Ě to bardzo prosty pomys??, kt??ry daje bardzo du??o mo??liwo??ci dostosowywania obrazka do w??asnego gustu. Na obrazku mimo prostego wzoru znajduje siń? du??o szczeg??????w, kt??re pomalowań? mo??emy na dowolne kolory wybrane z palety. Aby malowań? wystarczy wybrań? kolor i klikań? na elementach na obrazku. Ca??y fragment od razu zabarwi siń? na wybrany kolor, a je??li blisko znajdujń? siń? identyczne elementy, to one r??wnie?? zabarwiń? siń? na ten sam kolor. Kolorowanka ta daje naprawdń? du??e pole do popisu dla wszystkich lubiń?cych eksperymentowanie z kolorami.

Comments are closed.