Hello Kitty Coloring

Posted by Tomek on pi─ůtek Mar 19, 2010 Under Uncategorized

Malowanie Hello Kitty

Chyba ka??dy dzisiaj wie kim jest Hello Kitty. W tej grze mamy mo??liwo??─? pomalowania jej wed??ug w??asnego gustu! Do dyspozycji mamy naprawd─? bogat─? palet─? kolor??w, a aby malowa─? wystarczy klikn─?─? na wybrany fragment. Nie ogranicza nas absolutnie nic i obrazek mo??e by─? ca??kowicie nasz─? wizj─?. Mo??emy u??y─? ka??dego koloru dost─?pnego w palecie i nie musimy ogranicza─? si─? do oryginalnego wygl─?du postaci.

Comments are closed.