Monkey coloring

Posted by Tomek on sobota Kwi 10, 2010 Under Uncategorized

Malowanie ma??py

Kolorowanka dla fan??w sympatycznych i inteligentnych zwierz─?t, jakimi s─? ma??py. Za pomoc─? podstawowych kolor??w mo??emy pomalowa─? fajn─? ma??pk─?. Ka??d─? cz─???─? jej cia??a pomalowa─? mo??emy na dowolny kolor, a by to zrobi─? wystarczy wybiera─? kolory z palety i klika─? w odpowiednich miejscach na ma??pie. Nie ma ??adnych ogranicze?? co do stosowanych kolor??w, dlatego te?? nasza ma??pka mo??e wygl─?da─? tak, jak to sobie wyobrazimy, cho─?by mia??a mie─? ka??d─? cz─???─? cia??a w innym kolorze. Dajmy si─? ponie??─? wyobra??ni!

Comments are closed.