PingaLee: Women’s Day

Posted by Tomek on niedziela Kwi 18, 2010 Under Uncategorized

Kolorowanka nawi─?zuj─?ca do ??wi─?ta, kt??re obchodzone jest co roku niemal na ca??ym ??wiecie. ?╣wi─?to to wypada a dzie?? 8 marca i jest Dniem Kobiet. Na obrazku umieszczono ??wi─?tuj─?ce pingwiny, kt??re pokolorowa─? mo??emy dost─?pn─? pod obrazkiem palet─? kolor??w. Element??w do pomalowania jest ca??kiem sporo, dzi─?ki czemu zabawa jest d??u??sza. By malowa─? wystarczy wybra─? kolor i klikn─?─? na miejscu, kt??re chcemy pomalowa─?. Ca??y fragment zabarwi si─? od razu, co przyspiesza i u??atwia zabaw─?. Nic nie ogranicza kolor??w danych element??w, dzi─?ki czemu mo??emy da─? si─? ponie??─? fantazji.

Comments are closed.