Ben 10 - Malowanie rodziny

Kolejna kolorowanka z serii Ben 10. Tym razem do pokolorowania mamy najbli??sz─? rodzin─? Bena. Do pomocy mamy ju?? pokolorowany obrazek, na kt??rym wykorzystano kolory z bajki. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wykorzysta─? w??asne pomys??y i pokolorowa─? ubrania w inny spos??b. Nic nie ogranicza nas w doborze koloru, dzi─?ki czemu popu??ci─? mo??na wodze fantazji i wybra─? nawet naprawd─? mocno zaskakuj─?ce barwy.

Zagraj

Ben 10 - malowanie kosmit??w

Gra ta ucieszy ka??dego fana Be 10, poniewa?? jest to kolejna kolorowanka, w kt??rej mamy okazj─? pobawi─? si─? malowaniem bohater??w tej popularnej bajki. W kolorowance tej pomalowa─? mo??emy Upgrade, Inferno i Plazm─?. By u??atwi─? graczom zadanie, w grze umieszczony zosta?? przyk??adowy obrazek, na kt??rym postacie pokolorowane s─? wed??ug wzoru znanego z bajki. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by pokolorowa─? je wed??ug w??asnego projektu, co pozwala na dopasowanie wygl─?du bohater??w do swojego gustu.

Zagraj

Ben 10 - 2

Ô?żBen 10 Ô?? 2Ô?Ł to kolorowanka, w kt??rej wykorzystuj─?c r????ne narz─?dzia malarskie musimy pokolorowa─? posta─? kosmity o imieniu Ô?żUpgradeÔ?Ł. Do naszej dyspozycji opr??cz podstawowej palety kolor??w oddano narz─?dzia takie jak : wype??niacz, p─?dzel, gumka i pr??bnik. Za pomoc─? wype??niacza kolorujemy od razu ca??y fragment obrazka, p─?dzlem namalujemy dowolne kszta??ty w wybranym przez siebie kolorze. Gumka pomo??e nam w usuni─?ciu niedoci─?gni─?─? i b??─?d??w, natomiast pr??bnik u??atwi znalezienie koloru, kt??rego ju?? u??yli??my na obrazku.

Zagraj